Choose Your Language

मराठी हिंदी इंग्रजी
Marathi Hindi English
indian classical music performing vocalist, classical vocal music artist, gwalior gharana, classical concert singer
indian classical music performing vocalist, classical vocal music artist, gwalior gharana, classical concert singer
 
Photo Gallery
         
More...
 
indian classical music performing vocalist, classical vocal music artist, gwalior gharana, classical concert singer Audio - Video Clips
 
Deti Saad - Swara Naad CD
deti saad - swara naad cd
About CD
 
MediaIndian Classical Music Training and Guidance :


Dr. Neeta Bhabhe trains students for Basic to Alankar levels of Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidalaya Mandal (ABGMM).

She trains students for graduation and post-graduation levels of many Universities.

She trains students in "Gwalior-Agra Gayaki".

प्रत्येकाला वैयक्तिक मार्गदर्शन केले जाते, तसेच गायनाच्या सादरीकरणाबरोबरच परीक्षांसाठी लागणाऱ्या शास्र विषयाचीही तयारी करुन घेतली जाते.